Welcome to Bhagwan Das Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Haridwar
Teaching Faculty

विभागः

महाविद्यालयोमिनं त्रयो विभागास्सन्ति। व्याकरणं साहित्यं वेदांतो योगश्च। आरम्भिकेषु त्रिष्वपि विभागेषु उत्तराखण्डविश्वविद्यालस्य पाठ्यक्रमानुसारं शास्त्री - आचार्यकक्षयोः पाठ्यक्रमेण सह विद्यावारिधिपाठय्क्रमोपि प्रचलित। स्ववित्तपोषित - योगविभागे तु योगाचार्य - पी.जी. डीप्लोमाकक्षयोः पाठ्यक्रम एव चलति।प्राध्यापकाः
प्राचार्यः - डॉ. भोलाझाः व्याकरणाचार्यः, शाड्करवेदांताचार्यः, एम. ए. (संस्कृतं) विद्यावारिधिः (पी-एच. डी.) लब्धसुवर्णपदकः।
व्याकरणविभागः
डॉ. शैलेषकुमारतिवारी (सहायकाचार्यः) व्याकरणाचार्यः शाड्करवेदांताचार्यः, एम. ए. (संस्कृतं), त्रिवर्षियेडिप्लोमा (शास्त्रियगायनम) नेट, (जे.आर.एफ.) विद्यावारिधिः (पी-एच.डी.) (लब्धसुवर्णपदकः)। (गृहीतपूनः कार्यभारग्रहणाधिकारावकाशः)।
डॉ. रवींद्रकुमारः (सहायकाचार्यः) एम. ए. (व्याकरणं), एम.ए. (संस्कृतसाहित्यमं) यू. सेट, नेट (जे.आर.एफ.), विद्यावारिधिः (पी- एच.डी.) (लब्धसुवर्णपदकः)।
डॉ. दीपककोठारी - (अस्थायी सहायकाचार्याः) व्याकरणाचार्याः, नेट (जे.आर.एफ) विद्यावारिधिः (पी-एच.डी.) (लब्धसुवर्णपदकः)।
साहित्यविभागः
डॉ. निरञ्जनमिश्राः (सह - आचार्यः) कलिदासपुरस्कारसम्मानितः, साहित्याचार्यः, ज्योतिषचार्याः, एम.ए. (संस्कृतमं) सेट, विद्यावारिधिः (पी-एच.डी.) (लब्धसुवर्णपदकः)।
डॉ. व्रजेन्द्रकुमारसिंघदेवः (सहायकाचार्यः) साहित्याचार्यः, एम.ए. (संस्कृतमं), नेट, विद्यावारिधिः (पी-एच.डी.)।
वेदांतविभागः
डॉ. मञ्जुनाथ एस.जी. (सहायकाचार्यः) वेदांताचार्याः, शिक्षाशास्त्री, एम.फिल, नेट, विद्यावारिधिः (पी-एच.डी.) (लब्धसुवर्णपदकः)।
आधुनिकविषयविभागः
डॉ. मंजूपटेलः (सहयकचर्या, हिंदी) एम.ए. (हिंदी), नेट, पी-एच.डी.।
श्रीगौरव असवालः (अस्थायिकम्प्यूटरविषयशिक्षकः) एम.टेक. (कम्प्यूटरविषयः)।
डॉ. आशिमा श्रवण (सहायकाचार्य, अंग्रेजी)यू. सेट पी.जी.सी.टी.ई. विद्यावारिधि (पी - एच.डी.)।
योगविभागः (स्ववित्तपोषित:)
डॉ. संयोगिता (प्राध्यापिका) एम.ए. (योगः), पी-एच.डी. (योगः)।
श्री मनोज कुमार : (प्रध्यापकाः) योगाचार्यः (योगः) पी.जी. डीप्लोमा (योगः)।
श्री नरेश चंद्र : (प्रध्यापकाः) योगाचार्यः (योगः) पी.जी. डीप्लोमा (योगः) एम.ए. (सं.)। सुर्वे (प्रध्यापकाः) विश्वविद्यालयानुदनयोगेन निर्धारितयोग्याधारका लब्धप्रतिष्ठा विद्वानासान्ति।
Quick Links
 
Contact Us

BDASM HARIDWAR

Sankar Ashram Chowk Jwalapur,
Hardwar - 249404
Uttrakhand (INDIA)
Contact no. : 01334 - 226827
E-mail : info@bdasmhardwar.com
Website : www.bdasmhardwar.com

Find us at : BDASM @ Facebook    BDASM @ Twitter    BDASM @ Linked-in